Stressad hjärna kan skyddas av lingon

Kan lingon skydda mot den negativa påverkan på hälsa och kognition som stress har? En forskningsstudie med stressade möss som fick bättre minne och kognition av lingon­extrakt tyder på det. Forskarnas slutsats var att det berodde på att lingon ökade den antioxidativa förmågan hos vävnaden och förbättrade den av kronisk stress störda signalsubstansbalansen.

Att vi inte mår bra av långvarig stress känner de flesta till. Till exempel kan det leda till förhöjt blodtryck också i vila och till spända muskler som börjar göra ont. De olika hormoner som utsöndras i blodet kan med tiden göra att man får minnes- och koncentrationssvårigheter. Därför är det viktigt att ta sig tid för återhämtning för att undvika sjuk­domar som stressen i värsta fall kan leda till. Ytterligare hjälp skulle kunna vara att äta lingon eller dricka lingonjuice.

En forskargrupp undersökte lingonextrakts effekter på kognitiv försämring hos möss orsakad av kronisk stress. Forskarna fann att lingonextrakt förbättrade de stressade mössens kognition och minne när mössen testades i en vattenlabyrint. Dessutom ökade halten av vissa antioxidant­enzymer som behövs för att motverka oxidativ stress – som annars kan ge skador på celler och organ – i mössens hjärnor, samtidigt som markörer för oxidativ skada minskade.

Lingonextraktet kunde också blockera ökning av ”stresshormonerna” glukokortikoider och sänka aktivitet av acetylkolinesteras – vilket då bör ge bättre kognitiva funktioner – i mössens blod. Mängden av serotonin och noradrenalin, signal­substanser vars balans är viktig för att man ska må bra, ökade också i mössens blod och hjärna.

Forskarna drog slutsatsen att den troliga mekanis­men bakom resultatet var att lingon ökade den antioxidativa förmågan hos vävnaden och förbättrade den av kronisk stress störda signal­substans­balansen.

Källor:
1177 Vårdguiden – Stress > http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/?ar=True
Effects of lingonberry extraction on the mice cognitive function damaged by chronic stress > http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26738388