Lingon, resveratrol och hälsoeffekter

Glas med lingonjuice - lingon, resveratrol och hälsoeffekter.

Resveratrol produ­cerat av vissa växter, bland annat lingon, sägs ha goda hälso­effekter och kunna skydda mot hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, cancer, inflammation, depression och åldrande.

Många växter, som vindruvor, jordnötter, kakao­bönor, blåbär och lingon, producerar ämnet resve­ratrol för att skydda sig mot solens strålar och angrepp av mikroorganismer. Dessa skyddseffek­ter kan även användas i celler hos djur och människor.

Resveratrol har ägnats stor uppmärksamhet i ganska många år på grund av forskningsrapporter om ökad livslängd och förhindrande av diabetes hos feta möss samt betydligt ökad uthållighet hos möss som fått springa i motionshjul.

Skyddseffekter hos resveratrol som nämns är bland annat förhindrande av hjärt-kärl­sjukdom, diabetes typ 2 och cancer. Ämnet sägs vara antiinflammatoriskt, antidepressivt och livsför­längande.

Konsumtionen av rödvin – som innehåller resve­ratrol från vindruvsskalen – i Frankrike har före­slagits vara orsaken till fransmännens relativt goda hjärt- och kärlhälsa trots stort intag av mättat fett och cigarrettrökning.

På senare år hade vissa forskare börjat ifrågasätta resveratrols förmåga att påverka hälsan positivt. Tveksamheten bottnade främst i att det i vissa experiment hade använts orealistiskt höga doser samt att mekanismerna bakom ämnets påverkan på cellen har varit okända.

Lagom är bäst

Nyare forskning visar nu hur resveratrol i ganska låga doser startar en skyddsrespons på stress som aktiverar överlevnadsgener hos cellerna. Man vet också att resveratrol riktar in sig på – för denna skyddsrespons – rätt mål vid mindre doser, men att ämnet får andra mål vid höga doser och också kan störa annan medicinering. De gener och biologiska molekyler som är involverade i de av resveratrol utlösta skyddsmekanismerna i cellen och dess kärna börjar bli tydligare för forskarna.

En forskargrupp från Storbritannien och USA publicerade i juli 2015 resultat där tumörer hos möss minskade med 50 % vid en dos resveratrol motsvarande ett stort glas rödvin för en människa, medan en 200 gånger större dos endast minskade tumören med 25 %.

Mängden resveratrol i lingon är jämförbar med den i vindruvor

Här nedan finns en länk till en artikel som visser­ligen handlar om rödvin – men betänk att mängden resveratrol i lingon som sagt är jämför­bar med den i vindruvor! Varför inte byta ut rödvinet mot lingonjuice?

Läs mer > ”Rödvin och resveratrol” av Johan Renström, Hjärnfysik – en blogg om hjärnan och löpning

Källor:
A human tRNA synthetase is a potent PARP1-activating effector target for resveratrol, Nature
New, fundamental mechanism for how resveratrol provides health benefits uncovered, ScienceDaily
Resveratrol: Study resolves controversy on life-extending red wine ingredient, restores hope for anti-aging pill, ScienceDaily
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15264904
Resveratrol’s Low-Dose Anticancer Effect, TheScientist
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698690