Lingon motverkar inflammation

Lingon i vit kopp - lingonens polyfenoler har antiinflammatoriska effekter

Polyfenoler i lingon har antiinflammatoriska egenskaper. De kan påverka immunförsvarsceller genom att motverka den inflammationsdrivande typen och gynna den antiinflammatoriska typen.

I immunförsvaret ingår immunceller som kallas makrofager. De är vita blodkroppar som kan ”svälja” skadliga celler och mikroorganismer. Makrofagerna kan också avge ämnen som är signaler till andra delar av immunförsvaret att starta en inflammation. Inflammation är en del av immunförsvaret, men om den går överstyr orsakar den skada i stället.

Olika typer av makrofager i immunförsvaret

Makrofager kan vara av olika typer beroende på i vilken vävnad de finns och på vilka kemiska signaler de får, och de reagerar alltså på miljön. Typ M1 driver inflammation och typ M2 har tvärtom antiinflammatoriska funktioner.

Vid fetma ökar antalet makrofager i fettvävnaden och de omvandlas till M1-typen. De utsöndrar inflammationsdrivande ämnen och systemisk låggradig inflammation kan utvecklas.

Lingon är rika på nyttiga polyfenoler

I växter finns polyfenoler som är kända som antioxidanter. Polyfenoler har också antiinflammatoriska egenskaper. Lingon och andra bär är rika på olika polyfenoler. Forskning har visat att tillskott av lingon i kosten kan motverka utveckling av låggradig inflammation och dess konsekvenser på ämnesomsättningen vid fetma som i sin tur annars kan leda till typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

I en forskningsstudie undersöktes effekterna av 12 av de fenolföreningar som finns i lingon. Dessa var resveratrol, piceid, quercetin, kaempferol, proantocyanidiner, delfinidin, cyanidin, bensoesyra, kanelsyra, kumarsyra, koffeinsyra och ferulinsyra. Det man studerade var ämnenas förmåga att påverka vilken typ makrofager från mus respektive människa omvandlades till, typ 1 eller typ 2.

Ämnen i lingon motverkade inflammation

Resultatet visade att resveratrol, kaempferol och proantocyanidiner förbättrade omvandlingen till den antiinflammatoriska M2-typen. Resveratrol och kaempferol hämmade också inflammationsdrivande aktivering av M1-typen.

Man såg också att resveratrol och kaempferol hade effekt på en process och proantocyanidinerna på en annan process, båda viktiga för M2-aktivering.

Forskarna menar att resultaten tyder på att proantocyanidiner, resveratrol och kaempferol är aktiva beståndsdelar som kan vara orsaken till de positiva antiinflammatoriska effekterna av lingontillskott i fetmastudier. Detta uppmuntrar till ytterligare studier för att stödja användningen av lingon och lingonjuice som en del av en hälsosam kost.

 

Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36551801