Lingon motverkar fettlever

Lingon på stubbe - lingon och lingonjuice motverkar fettlever

Blodfetter i obalans och ökad inlagring av fett i levern orsakar fettlever. Lingon kan motverka fettlever genom att hämma aktivering av ett visst signalprotein och därmed förbättra leverns fettomsättning.

Fettsyror är en av byggstenarna i blodfetterna. De vanligaste blodfetterna är triglycerider och kolesterol. Vi behöver dem i rätt mängd och rätt sammansättning. Om balansen störs eller vissa blodfetter är för rikliga kan vi drabbas av sjukdomar.

Störd fettomsättning i levern är typiskt för icke-alkoholrelaterad fettlever, NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease). Numera kallas sjukdomen MASLD (metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease). Det finns då för mycket fett inlagrat i levern, och det beror oftast på övervikt. Det är också vanligt vid typ 2-diabetes. Så småningom leder fettinlagringen till inflammation i levern, och om sjukdomsförloppet får fortsätta, ännu allvarligare sjukdomar.

Betydelsefullt signalprotein

Notch-signalering är viktig del av leverns fettmetabolism. Proteinmolekylen Notch i cellens ytskikt – cellmembranet – tar emot signaler utifrån och ger då i sin tur signaler till cellkärnan. Försämrad fettomsättning, inflammation och leverfibros (bildning av stel ärrvävnad) är kopplat till störd Notch-signalering. Det finns fyra typer av Notch, och man har sett ökad aktivitet hos typen Notch1 vid NAFLD/MASLD.

Nyttiga polyfenoler i lingon

Lingon är rika på polyfenoler, exempelvis antocyaniner och resveratrol, som har bland annat antioxidativa och antiinflammatoriska effekter. Forskning har visat att lingon kan motverka den skadliga effekt som fet kost har på blodfetts- och blodsockernivåerna. En kanadensisk forskargrupp ville undersöka om lingon kunde påverka Notch-signaleringen och fettsyraomsättningen hos möss.

Lingon ger bättre blodfetter

Mössen åt fet kost i 12 veckor och utvecklade NAFLD/MASLD och aktiverad Notch1-signalering i levern. När de fick äta lingon motverkades Notch1-signaleringen. Dessutom förbättrades fettsyrasammansättningen i blodet tack vare förbättrad aktivitet hos generna som är inblandade i fettsyraomsättningen.

Resultatet bekräftades i ett laboratorieförsök med celler som behandlades med fettsyran palmitinsyra. Det ledde till att cellernas fettmetabolism stördes och Notch1-signaleringen aktiverades. Lingonextrakt eller cyanidin-3-glukosid (en antocyanin från lingon) hämmade Notch1-signaleringen och minskade ansamlingen av triglycerider i cellerna.

Lingonets ämnen skyddar levern

Forskarna menar att sammantaget visar detta att en av orsakerna till lingonets skyddande effekter på levern är att lingon förbättrar leverns fettomsättning genom att hämma Notch1-signalering vid fettlever orsakad av fet kost.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35326122