Lingonjuice mot högt blodtryck

lingon kan sänka blodtrycket

Lingon och våra andra nordiska bär är kända för sina höga halter av polyfenoler som anses ha hälso­samma effekter på bland annat hjärta och kärl.

Hjärt-kärlhälsa påverkas av flera riskfaktorer inklusive högt blodtryck som i sin tur kan ha samband med bland annat låggradig inflammation och skadat innerskikt i blodkärlen. Blodkärlens innerskikt har många viktiga funktioner, som att skydda mot åderförfettning och blodpropps­bildning och att delta i regleringen av blodtrycket.

I en doktorsavhandling av Anne Kivimäki vid Helsingfors universitet beskrivs resultaten från flera studier där kopplingen mellan bärjuice, framförallt lingonjuice, och faktorer som påverkar hjärt-kärlhälsa undersöktes.

Under 8 veckor gavs tranbärs-, lingon- eller svarta vinbärsjuice till råttor med högt blodtryck. Råttornas blodtryck kontrollerades varje vecka. Efter studien samlades organ- och blod­prover in. Juicernas påverkan på kärlfunktion och låggradig inflammation utvärderades.

Lingonjuice sänkte blodtrycket och minskade inflammationen

Utspädd lingonjuice sänkte blodtrycket hos råttorna medan lingonjuice med högre halt poly­fenoler förbättrade den skadade kärlfunktionen upp till normal nivå.

Gener kopplade till låggradig inflammation i aorta bromsades och risken för blodproppsbildning minskade. En mindre tydlig effekt sågs hos de andra bärsorterna.

Kivimäki poängterar att fortsatta studier behöver göras för att utvärdera lingonjuicens potentiella effekt på människors blodtryck och hjärt-kärlhälsa och även vilken koncentration av lingonjuicens polyfenoler som i så fall har effekt.

Källa: https://www.helsinki.fi/en/news/health-news/lingonberry-juice-may-lower-elevated-blood-pressure?