Lingon för hälsosam tarmflora

Lingon - gynnar hälsosam tarmflora

Sammansättningen av bakterierna i tarmen har stor betydelse för hur kosten påverkar hälsan. Intag av lingon har potential att ändra tarmfloran och samtidigt skydda mot fetma och sjukdom.

I en studie med möss som åt högkalorikost skyddade tillskott av lingon mot fetma. Blodsocker, insulin, kolesterol och fettinlagring i levern mättes också och påverkades positivt av lingonen.

Även vilka gener som var aktiva och därmed påverkade kroppen och ämnesomsättningen undersöktes. Lingon, men även blåbär, inaktiverade gener som har med inflammation att göra, vilket tyder på att dessa bär har en antiinflammatorisk effekt åtminstone på möss.

Inflammation kopplas till fetma och andra ämnes­omsättningssjukdomar. Inflammation ingår i kroppens försvar, men en låggradig inflammation som inte går över är skadlig. Eftersom tarmfloran spelar en viktig roll för kopplingen mellan kost och hälsa studerades också detta hos mössen.

Tarmens ekosystem påverkas positivt av lingon
I kroppen, främst i tarmarna, finns 10 gånger mer mikroorganismer än egna celler. Tarmfloran är ett ekosystem som samspelar med kroppen. Det vi äter påverkar tarmfloran. Är dess sammansättning rubbad kan det orsaka låggradig inflammation, fetma och andra sjukdomar. Genom att äta mat som gynnar en hälsosam tarmflora kan vi hålla oss friskare.

De möss i studien som fått högkalorikost men inga lingon hade en tarmflora som enligt vissa forskningsrön anses kopplad till fetma och negativa hälsoeffekter. Hade mössen däremot fått tillskott av lingon var deras tarmflora helt annor­lunda, och den var förmodligen förknippad med de goda hälsoeffekterna.

En annan studie med möss visade att lingon motverkade utveckling av åderförfettning (åder­förkalkning) samtidigt som tarmfloran förändrades.

 

Källor:
http://nutritionsfakta.se/2016/12/19/mindre-fet-med-barrik-diet/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26890232