Diabetes typ 2 – lingon bättre än Metformin?

Lingon, hjärtform - lingon och osötad lingonjuice bättre än Metformin mot diabetes typ 2?

Forskning visar att vissa antioxidanter i lingon bryter insulin­motståndet vid diabetes typ 2 bättre än Metformin och ger goda blod­socker­värden. Osötad lingonjuice rekom­menderas av med. dr Olle Haglund.

Vid diabetes typ 2 kan kroppen inte ta till sig hor­monet insulin. Man kallar detta för insulin­mot­stånd. Ny forskning från Canada [1,2] visar att vissa antioxidanter i lingon, som quercetin eller quercetin­innehållande ämnen, bryter detta motstånd så att glukos kan tas upp i muskel­cellerna. Studier på båda djur och människor har visat att även resveratrol, som finns i bland annat lingon, kan motverka typ 2-diabetes och risk­faktorer kopplade till sjukdomen [3].

Metformin och lingon ökar båda upptaget av glukos

Läkemedlet Metformin fungerar på samma sätt och stimulerar ett viktigt enzym som kallas AMPK, vilket ökar upptaget av glukos i muskelcellerna. Det riktigt intressanta i studien från Canada är att effekten från lingonen var bättre än från läkemedlet Metformin.

Lingon och lingonjuice utan socker - rekommenderas mot diabetes typ 2.

Inom diabetesvården kontrollerar man koncentra­tionen av glukos i blodet. Man mäter också något som kallas HbA1c, ett test som avspeglar blod­sockernivån under en längre tid. För att minska risken för allvarliga ögon-, njur- och nervskador är HbA1c under 52 (fasteblodsocker under 6-8 mmol/l och dagtid under 10 mmol/l) ett optimalt värde.

Aktuell forskning [4] visar att lingon starkt minskar bildningen av ämnet AGE, som är relaterat till diabetes typ 2, och inom forskningskretsar talas alltmer om att lingon kan vara ett möjligt medel mot diabetes typ 2.

Förebygga fetma och diabetes typ 2

En studie [5] om enzymet AMPK, som alltså har stor påverkan på reglering av energibalansen både på cellnivå och i hela kroppen, pekar på att aktivering av AMPK kan minska ämnesomsätt­ningsproblem som är kopplade till fetma och diabetes typ 2.

I en nyligen genomförd svensk studie [6] kom man fram till att lingon kan ha en förebyggande effekt mot fetma, vilket anses vara en av de största risk­faktorerna för att utveckla diabetes typ 2. Lingon gav goda värden på blodsocker, kolesterol och vikt hos möss som fått äta en kost med mycket fett.

Lingon utan socker eller osötad lingonjuice rekommenderas

Medicine doktor Olle Haglund har under många år forskat och rekommenderat många patienter med diabetes att använda lingon, antingen färska eller ren lingonjuice utan tillsatt socker.

Jag har sett många patienter bli mycket bättre av ren lingonjuice eller av att de äter råa lingon varje dag. Jag brukar rekommendera en daglig dos på en deciliter råpressad lingonjuice. Har mina patienter dessutom problem med blodcirkulationen rekom­menderar jag en blandning av rödbeta och lingon, då rödbetans nitrater är kärlvidgande och ökar blod­cirkulationen och samtidigt sänker blodtrycket.

Källor:
[1] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25013446
[2] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20087853
[3] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25445538
[4] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19927274
[5] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18719601
[6] www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24669315