Lingonjuice, AGE och fibromyalgi

Lingon - iridoider i lingon kan sänka AGE och lindra fibromyalgi.

Förhöjda halter av AGE – ålderspro­teiner – i kroppen har ett samband med många sjukdoms­tillstånd, exempelvis fibro­myalgi. AGE-bildning kan motverkas bland annat med anti­oxidantrik kost. Iridoider, som finns i lingon och flera andra växter, anses mycket effektivt.

AGE (advanced glycation end products), som kallas dysfunktionella proteiner eller åldersproteiner, bildas i kroppen när överflödigt socker och pro­teiner binds samman. Liknande föreningar bildas också mellan instabila fettsyror och proteiner, numera kallade ALE (advanced lipoxidation end products). Mängden AGE/ALE i ett livsmedel ökar när det hettas upp.

Förhöjda halter av AGE/ALE i kroppens vävnader och vätskor har ett samband med både för tidigt åldrande och många sjukdomar med en inflam­matorisk komponent, exempelvis fibromyalgi, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och neuro­degenerativa sjukdomar. Men det finns möjlighet att motverka detta, dels via lagom motion, sömn och stresshantering, dels via kosten. Vissa födoämnen – och tillagningsmetoder – är det bra att undvika, medan andra, de som innehåller växtantioxidanter, exempelvis antocyaniner, resveratrol och iridoider, har skyddande effekter.

Iridoider tillhör gruppen monoterpener och anses som en av de typer av ämnen som är mest verkningsfulla mot förhöjda halter av AGE. Dessa ämnen är relativt stabila och finns bland annat i lingon. Lingon innehåller dessutom antocyaniner och resveratrol.

Fibromyalgi och AGE
I en svensk pilotstudie med 23 fibromyalgipatienter fick deltagarna under 8 veckor dricka rödbetsjuice blandad med antingen lingonjuice eller granat­äpplejuice – 1,5 dl per dag fördelat på två doser.

Vid fibromyalgi ses förutom den utbredda smärtan även försämrad blodcirkulation, vilket beror på rubbningar i bildningen av kväveoxid. I stället för bildning av kväveoxid fås bildning av fria radikaler. Rödbetsjuicens nitrater omvandlas i kroppen till kväveoxid, något som i sin tur vidgar blodkärlen, ökar syretillförsel och blodcirkulation och normaliserar blodtrycket.

Dessutom finns en inflammatorisk komponent vid fibromyalgi. Antioxidanter anses ha antiinflam­matoriska effekter, och det finns det gott om i både rödbeta, lingon och granatäpple.

Resultatet av studien var att många patienter tyckte att de blivit piggare och fått mer ork. Blod­trycket förbättrades och kärlstelheten minskade. En minskning av fria radikaler hos rödbets- och lingon­gruppen med 6,4 % och med 7,5 % i rödbets- och granatäpple­gruppen uppmättes. I rödbets- och lingongruppen minskade AGE med hela 22 % och i rödbets- och granatäpplegruppen med 11,5 %.

Iridoider och AGE
I en amerikansk-japansk studie undersöktes två typer av iridoiders förmåga att hämma bildning av AGE. Först testades detta i provrör med protein och sockerarter. Provrörstesterna bekräftade att båda iridoiderna på ett koncentrationsberoende sätt hämmade bildning av AGE.

Därefter gjordes en pilotstudie där 34 överviktiga vuxna försökspersoners AGE testades med AGE-mätning på huden efter att de konsumerat kost­tillskott med iridoider i 8 veckor.

I pilotstudien minskade försökspersonernas AGE-värde med 0,12 enheter. Deras riktiga medelålder var 40 år men deras ”AGE-ålder” var 44 år vid försökets start. Efter de 8 veckorna med iridoid­tillskott var deras ”AGE-ålder” nere på 39 år.

Slutligen studerades 3913 slumpmässigt utvalda personer med avseende på konsumtion av iriodider jämfört med AGE-ackumulering och ”AGE-ålder” definierad som den ålder en person med ett visst AGE-värde förväntas ha. AGE-värdet ökar normalt med 0,024 enheter per år hos de flesta människor.

Den större studien visade att för varje mg iridoider som konsumerades dagligen fanns det en mot­svarande minskning i ”AGE-ålder” med 0,017 år. De som hade konsumerat iridoider var i snitt 2,07 år yngre i ”AGE-ålder” jämfört med deras riktiga ålder och ”AGE-ålder” för personer som inte konsumerar iridoider. Skillnaden var alltså dosberoende.

Forskarnas slutsats var att tillskott av iridoider i kosten hämmar bildning av AGE och därmed också bromsar åldrandeprocesser i kroppen.

Källor:
http://kurera.se/rodbetsjuice-hjalper-fibromyalgipatienter/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6121240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26904624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12405790
Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling, Läkartidningen