Lingon mot välfärdssjukdomar

Lingon - kan motverka välfärdssjukdomar

Forskning indikerar att intag av lingon kan motverka flera välfärdssjukdomar, exempelvis diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar, eftersom skadliga effekter av fet kost begränsas. Blodsockernivåer och blodfettsbalans förbättras, och låggradiga inflammationer i kroppen bromsas.

Våra nordiska bär är kända för sina goda hälsoeffekter. Man tror att de ljusa somrarna och de relativt låga temperaturerna ger särskilt höga halter av nyttiga fenolföreningar i bären här i norr.

Fler och fler forskningsstudier handlar om lingon. Forskningsområdena är flera, men ett av dem handlar om välfärdssjukdomar, som diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. I riskzonen för att drabbas ligger de som på grund av felaktig kost och för mycket stillasittande utvecklar bukfetma, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, insulinresistens och högt blodsocker – tecken på det metabola syndromet.

Lingon kan motverka riskfaktorer för diabetes typ 2
I studier har lingon och ämnen i lingon visat potential att motverka exempelvis diabetes typ 2 och högt blodtryck. Svensk forskning visade för några år sedan att lingon sänkte blodsocker, kolesterol och vikt hos möss som fått äta en kost med mycket fett. En finsk studie bekräftar nu detta.

Finsk studie med lingon och fet kost
Finska forskare vid Universitetet i Tammerfors undersökte lingonets effekt på både fetma och låggradig inflammation i kroppen vilket ofta hänger ihop. Professor Eeva Moilanen, som ledde studien, berättar att resultaten var mycket lovande.

I den finska studien fick möss en kost med hög halt mättade fetter som skulle motsvara en typisk ohälsosam kosthållning hos människor. Mössen uppvisade med tiden tecken på metabola syndromet, gick upp i vikt och fick mer fettvävnad. Värdena för blodsocker, insulin och kolesterol försämrades, och mössen utvecklade låggradiga inflammationer.

En tydlig skillnad sågs hos en grupp möss som dessutom fick lingonpulver i maten. Detta motverkade den feta kostens skadliga effekt på kolesterol- och blodsockernivåer i denna finska studie liksom vid tidigare nämnda svenska forskning.

Antiinflammatorisk effekt hos lingon
Forskarna såg också att markörer för inflammation, hormonnivåer kopplade till fetma och skadliga leverfunktionsförändringar var lägre hos mössen som fått lingonpulver.

Studiens resultat pekar på att de antiinflammatoriska egenskaperna hos lingon också kan vara en hjälp vid behandling av andra inflammatoriska sjukdomar som reumatism, menar professor Moilanen. Detta var en studie med möss, men mer forskning är säkert att vänta.

Den som vill äta lingon eller dricka lingonjuice kan gärna tänka på att även naturella lingon och osötad lingonjuice innehåller naturligt socker och därför helst intas i samband med måltid för jämnare blodsockerkurva.

 

Källa: https://yle.fi/uutiset/osasto/news/study_lingonberries_can_fight_obesity/11052171