Lingon mot urinvägsproblem

Urinvägsproblem - lingon kan hjälpa.

En av tre kvinnor får återkommande infektioner i urin­vägarna som ofta behandlas med antibiotika. Men det går också att förebygga urinvägsinfektion och behandla en begynnande irritation i urinvägarna med hjälp av lingon och lingonjuice som har en hämmande effekt på bakterierna och antiinflam­matoriska egenskaper.

Lingon har liksom tranbär och hjortron en hög halt av bensoesyra som hämmar svamp- och bakterie­tillväxt. Den som inte tål acetylsalicylsyra kan även vara överkänslig mot bensoesyra.

Lingon innehåller också proantocyanidiner (konden­serade tanniner) och andra flavonoider samt resveratrol. Ämnena är polyfenoler med bland annat antioxidativa egenskaper. Flavonoiderna i lingonjuice har också i studier visats sänka blod­trycket.

Lingon i glas - lingonjuice har antibakteriell och antiinflammatorisk effekt och kan hjälpa mot urinvägsproblem.

Bakterier orsakar urinvägsinfektion
Urinvägsinfektion, eller blåskatarr som man också säger, orsakas av att bakterier trängt in i urinröret och tagit sig vidare upp i urinblåsan. Det är fram­förallt E. coli-bakterier som orsakar urinvägs­infektion. De har tunna flimmerhår för att kunna röra sig och små utskott, fimbrier, för att kunna fästa sig på slemhinnan och vid varandra. De kan alltså stanna kvar i blåsan och urinvägarna även om vi dricker mycket och kissar regelbundet. Ta reda på när läkarkontakt rekommenderas.

Risk för antibiotikaresistens
Drabbas man av flera infektioner varje år eller har kroniska besvär och därför långa perioder av medicinering med antibiotika påverkar det kroppen negativt. Man får ett nedsatt immunförsvar, en förändring av bakteriefloran i mag-/tarmkanalen samt skörare slemhinnor. Vid återupprepade be­handlingar finns risk för resistens.

Förebygg med lingon
Genom att dricka lingonjuice kan urinvägs­infektioner förebyggas. Även vid de första tecknen i början av en infektion kan lingonjuice ha effekt. Proantocyanidinerna i lingonen ”förlamar” fimbrierna så att E. coli-bakterierna inte kan fästa sig så lätt vid slemhinnan utan följer med urinen ut, vilket förhindrar den inflammation som skulle ha uppkommit på urinvägarnas slemhinnor. Resve­ratrolen i lingonen har dessutom en inflammations­hämmande effekt på slemhinnorna.

Lingon har också en probiotisk verkan. Samtidigt som tillväxt av de sjukdomsalstrande bakterierna E.coli och Listeria motverkas stimuleras tillväxten av nyttiga bakterier som skyddar vår hälsa.

Så mycket lingonjuice ska du dricka
Om du har en pågående irritation i urinvägarna ska du dricka 1 dl lingonjuice tre gånger dagligen. Ta det sista glaset precis innan läggdags. Fortsätt med detta tills slemhinnan är helt läkt så att de naturliga försvarsmekanismerna kan skydda dig mot kommande infektioner. Tar du juicen i före­byggande syfte räcker 1 dl per dag. Tänk också på att dricka extra mycket vatten för att spola bort bakterier från urinblåsan.

Lingon och tranbärs inverkan på urinvägsinfektion

Källor:
net health, Urinvägsinfektion > http://urinvägsinfektion.se/tranb%C3%A4r-vid-urinv%C3%A4gsinfektion
Kurera > http://kurera.se/lingonjuice-motverkar-urinvagsinfektion/
WorldHealth.net > http://www.worldhealth.net/news/lingonberry-juice-helps-improve-blood-pressure/