Bromsa åldrandet med lingon

Lingon - lingonens antocyaniner kan bromsa åldrandets sjukdomar

Antocyaniner i lingon har enligt en studie potential att motverka oxidativ stress och därmed ett förtida åldrande och de sjukdomar som ofta är kopplade till åldrandet.

I lingon (Vaccinium vitis-idaea) finns rikligt med antocyaniner som hör till ämnesgruppen polyfenoler. De är kända för sina antioxidativa effekter som är positiva för hälsan.

När obalans uppstår mellan oxidativa skadliga processer och antioxidativa skyddsmekanismer i kroppen – oxidativ stress – påskyndas åldrandeprocesser och risken ökar för sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och vissa neurodegenerativa (nervcellsnedbrytande) sjukdomar.

Genom att tillföra naturliga antioxidanter, som antocyaniner, bör oxidativa skador kunna motverkas då det antioxidativa försvaret stärks.

Bananflugor fick antocyaniner från lingon

Forskare undersökte detta genom att använda hanar av bananflugan. Bananflugor har kort livscykel och används ofta som modellorganism då deras ämnesomsättning, fysiologiska funktioner och utvecklingsstadier har likheter med de hos däggdjur.

De variabler som användes var vanlig mat eller mat med tillskott av antocyaninextrakt från lingon samt UV-strålning med eller utan antocyaninextrakt eller ingen UV-strålning. UV-strålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador. Både livslängd och fertilitet kan försämras.

I olika försök noterades bland annat livslängd, fertilitet och antioxidativ kapacitet som ett mått på åldrande och dess påverkan. Hos de flugor som bestrålades kontrollerades också indikatorer på oxidativ stress.

Längre livslängd med lingonens antocyaniner

Resultaten visade att antocyanintillskott från lingon effektivt förlängde medellivslängden och den maximala livslängden, förbättrade fertiliteten och höjde den antioxidativa kapaciteten hos bananflugorna, både de som inte blev bestrålade och de som utsattes för UV-strålning.

Hos bestrålade flugor uppstod störningar i reproduktionen och mängden reaktiva syreföreningar (som ger oxidativa skador) ökade, men dessa effekter motverkades om de fick antocyaninextrakt från lingon.

Lingonens antocyaniner har alltså potential att motverka förtida åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

 

Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36187878