Lingon stoppar effekterna av fet kost

Lingon bromsar effekterna av fet mat.

Lingon gav goda värden på blod­socker, kolesterol och vikt hos möss trots att de ätit en kost med mycket fett. Det visar resultaten från en studie vid Lunds universitet. I sitt fortsatta arbete ska forskarna nu undersöka varför lingonen ger ett så bra resultat, och om lingon visar sig lika hälsofrämjande i försök med människor.

Fetma- och diabetesforskaren Karin Berger och doktoranden Lovisa Heyman har i studien använt sig av en typ av möss som lätt blir feta, och som därför kan anses motsvara människor med över­vikt och risk för diabetes.

En del av mössen fick en lågfettskost, men mer­parten av djuren fick en kost med mycket fett. De delades sedan in i olika grupper där alla utom en kontrollgrupp fick någon sorts bär – lingon, blåbär, hallon, kråkbär, björnbär, katrinplommon, svarta vinbär eller açaibär.

Lingondiet gav bäst resultat
När mössen jämfördes efter tre månader hade mössen i lingongruppen de överlägset bästa resultaten. De lingonätande mössen hade inte gått upp i vikt mer än de möss som fått en lågfettskost, och även deras blodsocker- och insulinvärden liknade värdena hos mössen som fått lågfettskost. Kolesterolhalterna och fettvärdena i levern var också lägre än hos de djur som fått högfettskost utan bär.

Enligt forskarna har det aldrig gjorts någon liknan­de studie med lingon förut.
– Skälet är nog att lingon främst äts i Skandi­navien. På internationella konferenser har jag alltid fått börja med att förklara vad ”lingon­berries” är, och visa upp en burk med lingon som jag tagit med mig, säger Lovisa Heyman.

Svarta vinbär och blåbär hade också goda effekter, om än inte lika starka som lingonens. Açaibären hamnade däremot på en klar jumboplats. Detta brasilianska ”superbär” hade tagits med i studien eftersom forskarna ville se hur väl de nordiska bären klarade jämförelsen med açai.
– Açaibären gav i vår studie både ökad vikt och höga fettvärden i levern, säger Karin Berger. Hon menar att açaibären främst används som energi­tillskott i sitt hemland Brasilien. Det är i USA och Europa som açai marknadsförs som ett ”superbär” med bland annat viktminskande effekter.

Lingon motverkade viktuppgång trots fet kost.

Förebygga fetma och diabetes med lingon
Orsaken till lingonens goda resultat kan vara att de innehåller speciella så kallade polyfenoler, tror forskarna. I sitt fortsatta arbete ska de nu försöka förstå lingonresultatets mekanismer på molekylär nivå. De ska också se om effekten kan ses även hos människor.
–  Våra möss fick så mycket som en femtedel av sin mat i form av lingon. En så hög andel är ju inte realistisk för människor. Men målet är inte heller att få så dramatiska effekter som i försöket med möss som åt en fet kost, utan snarare att med tillskott av bär förebygga fetma och diabetes hos människor som äter en mer normal kost, menar Karin Berger.

Forskningen har ägt rum inom ramarna för Antidiabetic Food Centre vid Lunds universitet. Det är ett forskningscentrum vars mål är att förebygga diabetes med hjälp av en bra kost. Att börja äta massor med lingonsylt vill lundaforskarna dock inte rekommendera. Dels kan kokningen påverka bärens innehåll av nyttigheter, dels innehåller ju sylt mycket socker. Frysta lingon, exempelvis på filen eller i en smoothie, är betydligt bättre.
– Och om någon undrar: ja, vi äter själva lingon regelbundet numera! säger Lovisa Heyman.

Studien
Evaluation of Beneficial Metabolic Effects of Berries in High-Fat Fed C57BL/6J Mice
Författare: Lovisa Heyman, Ulrika Axling, Narda Blanco, Olov Sterner, Cecilia Holm och Karin Berger.
Journal of Nutrition and Metabolism, Volume 2014 (2014), Article ID 403041

Källa: https://www.lu.se/artikel/lingon-stoppar-effekterna-av-fet-kost