Lingon, resveratrol och hälsoeffekter

Glas med lingonjuice - lingon, resveratrol och hälsoeffekter.

Resveratrol producerat av vissa växter, bland annat lingon, sägs ha goda hälsoeffekter och kunna skydda mot hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, cancer, inflammation, depression och åldrande.

Många växter, som vindruvor, jordnötter, kakaobönor, blåbär och lingon, producerar ämnet resveratrol för att skydda sig mot solens strålar och angrepp av mikroorganismer. Dessa skyddseffekter kan även användas i celler hos djur och människor.

Resveratrol har ägnats stor uppmärksamhet i ganska många år på grund av forskningsrapporter om ökad livslängd och förhindrande av diabetes hos feta möss samt betydligt ökad uthållighet hos normala möss som fått springa i motionshjul.

Skyddseffekter hos resveratrol som nämns är bland annat förhindrande av hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer. Ämnet sägs vara antiinflammatoriskt, antidepressivt och livsförlängande.

Konsumtionen av rödvin – som innehåller resveratrol från vindruvsskalen – i Frankrike har föreslagits vara orsaken till fransmännens relativt goda hjärt- och kärlhälsa trots stort intag av mättat fett och cigarrettrökning.

På senare år hade vissa forskare börjat ifrågasätta resveratrols förmåga att påverka hälsan positivt. Tveksamheten bottnade främst i att det i vissa experiment hade använts orealistiskt höga doser samt att mekanismerna bakom ämnets påverkan på cellen har varit okända.

Lagom är bäst

Nyare forskning visar nu hur resveratrol i ganska låga doser startar en skyddsrespons på stress som aktiverar överlevnadsgener hos cellerna. Man vet också att resveratrol riktar in sig på – för denna skyddsrespons – rätt mål vid mindre doser, men att ämnet får andra mål vid höga doser och också kan störa annan medicinering. De gener och biologiska molekyler som är involverade i de av resveratrol utlösta skyddsmekanismerna i cellen och dess kärna börjar bli tydligare för forskarna.

En forskargrupp från Storbritannien och USA publicerade i juli 2015 resultat där tumörer hos möss minskade med 50 % vid en dos resveratrol motsvarande ett stort glas rödvin för en människa, medan en 200 gånger större dos endast minskade tumören med 25 %.

Mängden resveratrol i lingon är jämförbar med den i vindruvor

Här nedan finns en länk till en artikel som visserligen handlar om rödvin – men betänk att mängden resveratrol i lingon som sagt är jämförbar med den i vindruvor! Varför inte byta ut rödvinet mot lingonjuice?

Läs mer > http://hjarnfysik.blogspot.se/2013/03/rodvin-och-resveratrol.html
”Rödvin och resveratrol” av Johan Renström, Hjärnfysik – en blogg om hjärnan och löpning

Källor:
http://www.nature.com/nature/journal/v519/n7543/full/nature14028.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141222111940.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120501134209.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15264904
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43647/title/Resveratrol-s-Low-Dose-Anticancer-Effect/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698690